Vontron

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Màng lọc RO Vontron ULP21-4021
Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước lợ..
3.100.000 VNĐ
Trước Thuế: 2.818.182 VNĐ
Màng lọc RO Vontron LP21-4040
​Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước l..
3.400.000 VNĐ
Trước Thuế: 3.090.909 VNĐ
Màng lọc RO Vontron ULP21-4040
​ Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước l..
3.400.000 VNĐ
Trước Thuế: 3.090.909 VNĐ
Màng lọc RO Vontron LP22-8040
  Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn,..
10.700.000 VNĐ
Trước Thuế: 9.727.273 VNĐ
Màng lọc RO Vontron ULP21-8040
Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước lợ..
10.700.000 VNĐ
Trước Thuế: 9.727.273 VNĐ
Màng lọc RO Vontron ULP22-8040
Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước lợ..
10.700.000 VNĐ
Trước Thuế: 9.727.273 VNĐ
Màng lọc RO Vontron SW11-2521
Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước lợ. Là..
5.500.000 VNĐ
Trước Thuế: 5.000.000 VNĐ
Màng lọc RO Vontron SW11-2540
Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước lợ. Là..
6.350.000 VNĐ
Trước Thuế: 5.772.727 VNĐ
Màng lọc RO Vontron SW11-4021
​ Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước l..
6.350.000 VNĐ
Trước Thuế: 5.772.727 VNĐ
Màng lọc RO Vontron SW21-4040
​Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước l..
7.500.000 VNĐ
Trước Thuế: 6.818.182 VNĐ
Màng lọc RO Vontron SW21-8040
  Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, n..
18.500.000 VNĐ
Trước Thuế: 16.818.182 VNĐ
Màng lọc RO Vontron ULP11-4021
Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước lợ..
3.100.000 VNĐ
Trước Thuế: 2.818.182 VNĐ
Màng lọc RO Vontron ULP11-4040
​Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước l..
3.400.000 VNĐ
Trước Thuế: 3.090.909 VNĐ
Màng lọc RO Vontron ULP12-8040
Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước lợ..
10.700.000 VNĐ
Trước Thuế: 9.727.273 VNĐ
Màng lọc RO Vontron ULP1812-50
​ Màng lọc nước RO Vontron gia đình là công nghệ lọc tiên tiến nhất, có thể lọc sạch ..
650.000 VNĐ
Trước Thuế: 590.909 VNĐ
Màng lọc RO Vontron ULP1812-75
​ Màng lọc nước RO Vontron gia đình là công nghệ lọc tiên tiến nhất, có thể lọc sạch ..
750.000 VNĐ
Trước Thuế: 681.818 VNĐ
Màng lọc RO Vontron ULP2012-100
​ Màng lọc nước RO Vontron gia đình là công nghệ lọc tiên tiến nhất, có thể lọc sạch ..
850.000 VNĐ
Trước Thuế: 772.727 VNĐ
Màng lọc RO Vontron ULP21-2521
​Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước l..
3.400.000 VNĐ
Trước Thuế: 3.090.909 VNĐ
Màng lọc RO Vontron ULP21-2540
​Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước l..
3.400.000 VNĐ
Trước Thuế: 3.090.909 VNĐ
Màng lọc RO Vontron ULP2812-200
Màng lọc nước RO Vontron gia đình là công nghệ lọc tiên tiến nhất, có thể lọc sạch các l..
1.650.000 VNĐ
Trước Thuế: 1.500.000 VNĐ