------ Online To Buy ------
Tư vấn bán hàng
đóng
Hà Phương
024-35381451
0986 923 815
Thùy Trang
024-35381370
0888 160 681
Lọc tìm kiếm
Lọc theo giá
Thương hiệu
Kiểu
Lựa chọn nhanh

Theo thương hiệu

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 06W
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​Đặc điểm : &n..
450.000VNĐ
Trước thuế: 450.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 11W
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​Đặc điểm : &n..
550.000VNĐ
Trước thuế: 550.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 16W
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​ Đặc điểm :   ..
1.100.000VNĐ
Trước thuế: 1.100.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 25W
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​Đặc điểm : &n..
1.250.000VNĐ
Trước thuế: 1.250.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 30W
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​Đặc điểm : &n..
1.550.000VNĐ
Trước thuế: 1.550.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 35W
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​Đặc điểm : &nbs..
1.650.000VNĐ
Trước thuế: 1.650.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 40W
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​Đặc điểm..
1.750.000VNĐ
Trước thuế: 1.750.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 55W
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​Đặc điểm : &n..
1.850.000VNĐ
Trước thuế: 1.850.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 110W
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​Đặc điểm : &nbs..
7.350.000VNĐ
Trước thuế: 7.350.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 165W
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​Đặc điểm : &nbs..
9.550.000VNĐ
Trước thuế: 9.550.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 220W
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​ Đặc điểm : &nbs..
11.900.000VNĐ
Trước thuế: 11.900.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 330W
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   Đặc điểm :  ..
16.500.000VNĐ
Trước thuế: 16.500.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 440W
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   Đặc điểm :  ..
23.800.000VNĐ
Trước thuế: 23.800.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 550W
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   Đặc điểm :  ..
29.500.000VNĐ
Trước thuế: 29.500.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 660W
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   Đặc điểm :  ..
42.500.000VNĐ
Trước thuế: 42.500.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 110W (Giá đỡ)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​Đặc điểm : &nbs..
5.200.000VNĐ
Trước thuế: 5.200.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 165W (Giá đỡ)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​Đặc điểm : &nbs..
6.200.000VNĐ
Trước thuế: 6.200.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 220W (Giá đỡ)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​ Đặc điểm : &nbs..
7.200.000VNĐ
Trước thuế: 7.200.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 25W (Nhúng nước)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   Thiết bị gồm : Bóng..
850.000VNĐ
Trước thuế: 850.000VNĐ
Bộ đèn UV diệt khuẩn OTB 55W (Nhúng nước)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​Thiết bị gồm : Bón..
1.100.000VNĐ
Trước thuế: 1.100.000VNĐ