Kumisai

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Máy chà sàn Kumisai KMS 22
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
10.400.000VNĐ
Trước Thuế: 10.400.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 522
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
7.600.000VNĐ
Trước Thuế: 7.600.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 523
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
10.100.000VNĐ
Trước Thuế: 10.100.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 60B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
75.000.000VNĐ
Trước Thuế: 75.000.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 88
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
8.400.000VNĐ
Trước Thuế: 8.400.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 90B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
88.000.000VNĐ
Trước Thuế: 88.000.000VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 201
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
18.400.000VNĐ
Trước Thuế: 18.400.000VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 202
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
25.900.000VNĐ
Trước Thuế: 25.900.000VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 2A
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
22.900.000VNĐ
Trước Thuế: 22.900.000VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 45B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
26.900.000VNĐ
Trước Thuế: 26.900.000VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 50C
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
25.500.000VNĐ
Trước Thuế: 25.500.000VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 50D
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
34.900.000VNĐ
Trước Thuế: 34.900.000VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 65B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
31.900.000VNĐ
Trước Thuế: 31.900.000VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 75B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
36.900.000VNĐ
Trước Thuế: 36.900.000VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 75C
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
27.400.000VNĐ
Trước Thuế: 27.400.000VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 75D
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
40.900.000VNĐ
Trước Thuế: 40.900.000VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 75E
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
24.900.000VNĐ
Trước Thuế: 24.900.000VNĐ
Máy giặt thảm Kumisai KMS 401
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   THÔNG SỐ KỸ THU..
6.600.000VNĐ
Trước Thuế: 6.000.000VNĐ
Máy giặt thảm Kumisai KMS 602
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   THÔNG SỐ KỸ THU..
9.350.000VNĐ
Trước Thuế: 8.500.000VNĐ
Máy giặt thảm Kumisai KMS 802
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   THÔNG SỐ KỸ THUẬT..
10.780.000VNĐ
Trước Thuế: 9.800.000VNĐ