Kumisai

Đơn vị chủ quản OTB . Jsc
Đại diện phân phối thương hiệu Kumisai tại Việt Nam

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Máy chà sàn Kumisai KMS 201
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
Dựa vào 3 đánh giá.
18.400.000VNĐ
Trước Thuế: 18.400.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 202
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
25.900.000VNĐ
Trước Thuế: 25.900.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 22
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
9.100.000VNĐ
Trước Thuế: 9.100.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 2A
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
22.600.000VNĐ
Trước Thuế: 22.600.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 45B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
26.900.000VNĐ
Trước Thuế: 26.900.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 50C
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
23.800.000VNĐ
Trước Thuế: 23.800.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 50D
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
33.400.000VNĐ
Trước Thuế: 33.400.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 522
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
Dựa vào 4 đánh giá.
7.600.000VNĐ
Trước Thuế: 7.600.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 523
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
Dựa vào 2 đánh giá.
9.400.000VNĐ
Trước Thuế: 9.400.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 60B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
Dựa vào 1 đánh giá.
75.000.000VNĐ
Trước Thuế: 75.000.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 65B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
31.900.000VNĐ
Trước Thuế: 31.900.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 75B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
33.900.000VNĐ
Trước Thuế: 33.900.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 75C
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
27.400.000VNĐ
Trước Thuế: 27.400.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 75D
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
Dựa vào 1 đánh giá.
40.500.000VNĐ
Trước Thuế: 40.500.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 75E
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
Dựa vào 2 đánh giá.
24.900.000VNĐ
Trước Thuế: 24.900.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 88
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
Dựa vào 3 đánh giá.
8.400.000VNĐ
Trước Thuế: 8.400.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 90B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
82.500.000VNĐ
Trước Thuế: 82.500.000VNĐ
Máy giặt thảm Kumisai KMS 401
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   THÔNG SỐ KỸ THU..
7.700.000VNĐ
Trước Thuế: 7.000.000VNĐ
Máy giặt thảm Kumisai KMS 602
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   THÔNG SỐ KỸ THU..
9.350.000VNĐ
Trước Thuế: 8.500.000VNĐ
Máy giặt thảm Kumisai KMS 802
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   THÔNG SỐ KỸ THUẬT..
10.780.000VNĐ
Trước Thuế: 9.800.000VNĐ