Kumisai

Đơn vị chủ quản OTB . Jsc
Đại diện phân phối thương hiệu Kumisai tại Việt Nam

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Máy chà sàn Kumisai KMS 201
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
Dựa vào 3 đánh giá.
18.400.000VNĐ
Trước Thuế: 18.400.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 202
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
24.400.000VNĐ
Trước Thuế: 24.400.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 22
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
9.100.000VNĐ
Trước Thuế: 9.100.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 2A
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
21.400.000VNĐ
Trước Thuế: 21.400.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 45B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
26.900.000VNĐ
Trước Thuế: 26.900.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 50C
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
24.100.000VNĐ
Trước Thuế: 24.100.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 50D
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
31.400.000VNĐ
Trước Thuế: 31.400.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 522
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
Dựa vào 4 đánh giá.
7.500.000VNĐ
Trước Thuế: 7.500.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 523
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
Dựa vào 2 đánh giá.
9.400.000VNĐ
Trước Thuế: 9.400.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 60B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
Dựa vào 1 đánh giá.
71.900.000VNĐ
Trước Thuế: 71.900.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 65B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
30.900.000VNĐ
Trước Thuế: 30.900.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 75B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
34.700.000VNĐ
Trước Thuế: 34.700.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 75C
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
27.400.000VNĐ
Trước Thuế: 27.400.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 75D
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
Dựa vào 1 đánh giá.
37.900.000VNĐ
Trước Thuế: 37.900.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 75E
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
Dựa vào 2 đánh giá.
23.800.000VNĐ
Trước Thuế: 23.800.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 88
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
Dựa vào 3 đánh giá.
7.800.000VNĐ
Trước Thuế: 7.800.000VNĐ
Máy chà sàn Kumisai KMS 90B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
79.900.000VNĐ
Trước Thuế: 79.900.000VNĐ
Máy giặt thảm Kumisai KMS 401
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   THÔNG SỐ KỸ THU..
5.900.000VNĐ
Trước Thuế: 5.900.000VNĐ
Máy giặt thảm Kumisai KMS 602
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   THÔNG SỐ KỸ THU..
8.700.000VNĐ
Trước Thuế: 8.700.000VNĐ
Máy giặt thảm Kumisai KMS 802
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   THÔNG SỐ KỸ THUẬT..
8.900.000VNĐ
Trước Thuế: 8.900.000VNĐ