Tìm Kiếm

Điều kiện tìm kiếm

Sản phẩm thỏa điều kiện tìm kiếm

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Màng lọc RO Vontron ULP32-8040
Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước lợ..
9.800.000 VNĐ
Trước Thuế: 9.800.000 VNĐ
Màng lọc RO Vontron ULP12-8040
Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước lợ..
9.800.000 VNĐ
Trước Thuế: 9.800.000 VNĐ
Màng lọc RO Vontron ULP21-8040
Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, trong xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước lợ..
10.050.000 VNĐ
Trước Thuế: 9.136.364 VNĐ