Nikatei

Đơn vị chủ quản OTB . Jsc
Đại diện phân phối thương hiệu NIKATEI tại Việt Nam

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Tủ chống ẩm Nikatei NC-125S (125 lít)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
6.900.000VNĐ
Trước Thuế: 6.900.000VNĐ
Tủ chống ẩm Nikatei NC-180S (180 lít)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
8.700.000VNĐ
Trước Thuế: 8.700.000VNĐ
Tủ chống ẩm Nikatei NC-20C (20 lít)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   THÔNG SỐ KỸ THUẬT..
1.800.000VNĐ
Trước Thuế: 1.800.000VNĐ
Tủ chống ẩm Nikatei NC-230HS (230 lít)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
10.900.000VNĐ
Trước Thuế: 10.900.000VNĐ
Tủ chống ẩm Nikatei NC-250S (235 lít)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: ..
11.900.000VNĐ
Trước Thuế: 11.900.000VNĐ
Tủ chống ẩm Nikatei NC-30C (30 lít)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   THÔNG SỐ KỸ THU..
2.100.000VNĐ
Trước Thuế: 2.100.000VNĐ
Tủ chống ẩm Nikatei NC-30S (30 lít)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​ THÔNG SỐ KỸ THUẬT : ..
2.400.000VNĐ
Trước Thuế: 2.400.000VNĐ
Tủ chống ẩm Nikatei NC-50S (50 lít)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​ THÔNG SỐ KỸ THUẬT : ..
3.350.000VNĐ
Trước Thuế: 3.350.000VNĐ
Tủ chống ẩm Nikatei NC-600S (580 lít)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: ..
30.950.000VNĐ
Trước Thuế: 30.950.000VNĐ
Tủ chống ẩm Nikatei NC-80HS (80 lít)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: ..
4.200.000VNĐ
Trước Thuế: 4.200.000VNĐ
Tủ chống ẩm Nikatei NC-80S (80 lít)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: ..
4.200.000VNĐ
Trước Thuế: 4.200.000VNĐ
Tủ chống ẩm Nikatei NC-100S (100 lít)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​ THÔNG SỐ KỸ THUẬT : ..
5.350.000VNĐ
Trước Thuế: 5.350.000VNĐ
Tủ chống ẩm Nikatei NC-120HS (120 lít)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
6.450.000VNĐ
Trước Thuế: 6.450.000VNĐ
Tủ chống ẩm Nikatei NC-120S (120 lít)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   THÔNG SỐ KỸ THUẬT..
6.450.000VNĐ
Trước Thuế: 6.450.000VNĐ
Tủ chống ẩm Nikatei NC-180HS (180 lít)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: ..
8.700.000VNĐ
Trước Thuế: 8.700.000VNĐ