Puma

Đơn vị chủ quản OTB . Jsc
Đại diện phân phối thương hiệu Puma tại Việt Nam

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Máy nén khí Puma GX 1090 (1HP)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
12.700.000VNĐ
Trước Thuế: 12.700.000VNĐ
Máy nén khí Puma GX 20100 (2HP)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
14.700.000VNĐ
Trước Thuế: 14.700.000VNĐ
Máy nén khí Puma GX 30100 (3HP)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
18.400.000VNĐ
Trước Thuế: 18.400.000VNĐ
Máy nén khí Puma GX 50160 (5HP)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
28.600.000VNĐ
Trước Thuế: 28.600.000VNĐ
Máy nén khí Puma GX 7250A (7.5HP)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
39.400.000VNĐ
Trước Thuế: 39.400.000VNĐ
Máy nén khí Puma GX 100300 (10HP)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
46.400.000VNĐ
Trước Thuế: 46.400.000VNĐ
Máy nén khí Puma GX 150300 (15HP)
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     ​THÔNG SỐ..
69.000.000VNĐ
Trước Thuế: 69.000.000VNĐ