Vican

Đơn vị chủ quản OTB . Jsc
Đại diện phân phối thương hiệu VICAN tại Việt Nam

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Cốc lọc thô 20 inch
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp     THÔNG SỐ ..
300.000VNĐ
Trước Thuế: 300.000VNĐ
Cột lọc Composite Vican 1054
CẤU TẠO :   Cột lọc Composite được làm từ 2 thành phần quan trọng là:    Phần..
950.000VNĐ
Trước Thuế: 950.000VNĐ
Cột lọc Composite Vican 1252
CẤU TẠO :   Cột lọc Composite được làm từ 2 thành phần quan trọng là:    Phần..
1.200.000VNĐ
Trước Thuế: 1.200.000VNĐ
Cột lọc Composite Vican 1665
CẤU TẠO :   Cột lọc Composite được làm từ 2 thành phần quan trọng là:    Phần..
2.050.000VNĐ
Trước Thuế: 2.050.000VNĐ
Cột lọc Composite Vican 1865
CẤU TẠO :   Cột lọc Composite được làm từ 2 thành phần quan trọng là:    Phần..
3.350.000VNĐ
Trước Thuế: 3.350.000VNĐ
Cột lọc Composite Vican 4272
CẤU TẠO :   Cột lọc Composite được làm từ 2 thành phần quan trọng là:    Phần..
22.500.000VNĐ
Trước Thuế: 22.500.000VNĐ
Cột lọc Composite Vican 844
CẤU TẠO :   Cột lọc Composite được làm từ 2 thành phần quan trọng là:    Phần..
850.000VNĐ
Trước Thuế: 850.000VNĐ
Màng lọc UF Vican UF1000L
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ THUẬ..
1.300.000VNĐ
Trước Thuế: 1.300.000VNĐ
Màng lọc UF Vican UF2000L
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   THÔNG SỐ KỸ THUẬT..
2.250.000VNĐ
Trước Thuế: 2.250.000VNĐ
Màng lọc UF Vican UF3000L
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   THÔNG SỐ KỸ THUẬT..
Dựa vào 1 đánh giá.
3.000.000VNĐ
Trước Thuế: 3.000.000VNĐ
Cột lọc Composite Vican 1354
CẤU TẠO :   Cột lọc Composite được làm từ 2 thành phần quan trọng là:    Phần..
1.550.000VNĐ
Trước Thuế: 1.550.000VNĐ
Cột lọc Composite Vican 1465
CẤU TẠO :   Cột lọc Composite được làm từ 2 thành phần quan trọng là:    Phần..
1.900.000VNĐ
Trước Thuế: 1.900.000VNĐ
Cột lọc Composite Vican 2162
CẤU TẠO :   Cột lọc Composite được làm từ 2 thành phần quan trọng là:    Phần..
5.300.000VNĐ
Trước Thuế: 5.300.000VNĐ
Cột lọc Composite Vican 2472
CẤU TẠO :   Cột lọc Composite được làm từ 2 thành phần quan trọng là:    Phần..
Dựa vào 1 đánh giá.
6.500.000VNĐ
Trước Thuế: 6.500.000VNĐ
Cột lọc Composite Vican 3072
CẤU TẠO :   Cột lọc Composite được làm từ 2 thành phần quan trọng là:    Phần..
9.150.000VNĐ
Trước Thuế: 9.150.000VNĐ
Cột lọc Composite Vican 3672
CẤU TẠO :   Cột lọc Composite được làm từ 2 thành phần quan trọng là:    Phần..
12.500.000VNĐ
Trước Thuế: 12.500.000VNĐ
Cột lọc Composite Vican 4872
CẤU TẠO :   Cột lọc Composite được làm từ 2 thành phần quan trọng là:    Phần..
19.500.000VNĐ
Trước Thuế: 19.500.000VNĐ
Cột lọc Composite Vican 6367
CẤU TẠO :   Cột lọc Composite được làm từ 2 thành phần quan trọng là:    Phần..
55.000.000VNĐ
Trước Thuế: 55.000.000VNĐ
Cột lọc Composite Vican 6386
CẤU TẠO :   Cột lọc Composite được làm từ 2 thành phần quan trọng là:    Phần..
65.000.000VNĐ
Trước Thuế: 65.000.000VNĐ
Cột lọc Composite Vican 948
CẤU TẠO :   Cột lọc Composite được làm từ 2 thành phần quan trọng là:    Phần..
950.000VNĐ
Trước Thuế: 950.000VNĐ