Clepro

Đơn vị chủ quản OTB . Jsc
Đại diện phân phối thương hiệu CLEPRO tại Việt Nam

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Máy chà sàn Clepro CX-200T
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​ THÔNG SỐ KỸ THUẬT : &nb..
Dựa vào 1 đánh giá.
7.950.000VNĐ
Trước Thuế: 7.950.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro C35B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​ THÔNG SỐ KỸ THUẬT : M..
Dựa vào 3 đánh giá.
32.500.000VNĐ
Trước Thuế: 32.500.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro C35E
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp THÔNG SỐ KỸ THUẬT : ..
Dựa vào 2 đánh giá.
21.000.000VNĐ
Trước Thuế: 21.000.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro C45E
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​THÔNG SỐ KỸ THUẬT :&nb..
Dựa vào 2 đánh giá.
23.000.000VNĐ
Trước Thuế: 23.000.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro C50B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​THÔNG SỐ KỸ THUẬT : ..
Dựa vào 3 đánh giá.
36.000.000VNĐ
Trước Thuế: 36.000.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro C50E
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp THÔNG SỐ KỸ THUẬT : ..
Dựa vào 2 đánh giá.
25.000.000VNĐ
Trước Thuế: 25.000.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro CS17B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​ THÔNG SỐ KỸ THUẬT : -..
Dựa vào 4 đánh giá.
8.700.000VNĐ
Trước Thuế: 8.700.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro CS17G
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​ THÔNG SỐ KỸ THUẬT : -..
Dựa vào 2 đánh giá.
9.000.000VNĐ
Trước Thuế: 9.000.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro CS17R
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp THÔNG SỐ KỸ THUẬT: &nb..
9.300.000VNĐ
Trước Thuế: 9.300.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro CSW17G
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​THÔNG SỐ KỸ THUẬT : &..
10.300.000VNĐ
Trước Thuế: 10.300.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro CX-250B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​ THÔNG SỐ KỸ THUẬT : &nb..
7.900.000VNĐ
Trước Thuế: 7.900.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro CX-250T
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​ THÔNG SỐ KỸ THUẬT : &nb..
7.350.000VNĐ
Trước Thuế: 7.350.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro P50B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​THÔNG SỐ KỸ THUẬT : ..
39.500.000VNĐ
Trước Thuế: 39.500.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro P50E
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp THÔNG SỐ KỸ THUẬT : ..
27.300.000VNĐ
Trước Thuế: 27.300.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro X-550B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp ​THÔNG SỐ KỸ THUẬT : ..
33.800.000VNĐ
Trước Thuế: 33.800.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro X-550E
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp THÔNG SỐ KỸ THUẬT : &n..
25.450.000VNĐ
Trước Thuế: 25.450.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro X35B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   THÔNG SỐ KỸ THU..
23.200.000VNĐ
Trước Thuế: 23.200.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro X55B
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp   ​THÔNG SỐ KỸ TH..
31.800.000VNĐ
Trước Thuế: 31.800.000VNĐ
Máy chà sàn Clepro X55E
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp THÔNG SỐ KỸ THUẬT : ..
24.000.000VNĐ
Trước Thuế: 24.000.000VNĐ
Máy giặt thảm Clepro C1/40
OTB . Jsc | Tư vấn ưu và nhược điểm | Đưa ra giải pháp phù hợp Model: C1/40  (Phun,..
5.700.000VNĐ
Trước Thuế: 5.700.000VNĐ