Jenpec

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Máy lọc nước RO Jenpec I-9000H (09 cấp, thông minh, có tủ)
07h30        GỌI       22h00    0..
7.750.000 VNĐ
Trước Thuế: 7.045.455 VNĐ
Máy lọc nước công suất lớn Jenpec MIX-30G (30 lít/h)
Sử dụng nguồn nước máy nước mưa, nước giếng khoan: cho văn phòng, công sở, trường học, bệnh viện..
7.450.000 VNĐ
Trước Thuế: 6.772.727 VNĐ
Máy lọc nước RO Jenpec MIX-8000 (08 cấp, có tủ)
07h30        GỌI       22h00    0..
4.850.000 VNĐ
Trước Thuế: 4.409.091 VNĐ
Máy lọc nước RO Jenpec MIX-8000 (08 cấp, không tủ)
07h30        GỌI       22h00    0..
4.350.000 VNĐ
Trước Thuế: 3.954.545 VNĐ
Máy lọc nước RO Jenpec MIX-8000C (09 cấp, có tủ)
07h30        GỌI       22h00    0..
5.150.000 VNĐ
Trước Thuế: 4.681.818 VNĐ
Máy lọc nước RO Jenpec MIX-8000C (09 cấp, không tủ)
07h30        GỌI       22h00    0..
4.650.000 VNĐ
Trước Thuế: 4.227.273 VNĐ
Máy lọc nước RO Jenpec MIX-8000UV (09 cấp, UV diệt khuẩn, có tủ)
07h30        GỌI       22h00    0..
5.700.000 VNĐ
Trước Thuế: 5.181.818 VNĐ
Máy lọc nước RO Jenpec MIX-8000UV (09 cấp, UV diệt khuẩn, không tủ)
07h30        GỌI       22h00    0..
5.200.000 VNĐ
Trước Thuế: 4.727.273 VNĐ
Máy lọc nước RO Jenpec MIX-9000 (09 cấp, có tủ)
07h30        GỌI       22h00    0..
5.150.000 VNĐ
Trước Thuế: 4.681.818 VNĐ
Máy lọc nước RO Jenpec MIX-9000 (09 cấp, không tủ)
07h30        GỌI       22h00    0..
4.650.000 VNĐ
Trước Thuế: 4.227.273 VNĐ
Máy lọc nước RO Jenpec MIX-9000C (10 cấp, có tủ)
07h30        GỌI       22h00    0..
5.150.000 VNĐ
Trước Thuế: 4.681.818 VNĐ
Máy lọc nước RO Jenpec MIX-9000C (10 cấp, không tủ)
07h30        GỌI       22h00    0..
4.650.000 VNĐ
Trước Thuế: 4.227.273 VNĐ
Máy lọc nước RO Jenpec MIX-9000UV (10 cấp, UV diệt khuẩn, có tủ)
07h30        GỌI       22h00    0..
5.750.000 VNĐ
Trước Thuế: 5.227.273 VNĐ
Máy lọc nước RO Jenpec MIX-9000UV (10 cấp, UV diệt khuẩn, không tủ)
07h30        GỌI       22h00    024..
5.250.000 VNĐ
Trước Thuế: 4.772.727 VNĐ
Máy lọc nước RO Jenpec Smart I-9000 (09 cấp, thông minh, có tủ)
07h30        GỌI       22h00    0..
6.350.000 VNĐ
Trước Thuế: 5.772.727 VNĐ
Máy lọc nước RO-Nano Jenpec MIX-9000Plus (09 cấp, có tủ)
07h30        GỌI       22h00    0..
5.600.000 VNĐ
Trước Thuế: 5.090.909 VNĐ
Máy lọc nước công suất lớn Jenpec MIX-50G (50 lít/h)
​ 07h30        GỌI       22h00   &nbs..
10.750.000 VNĐ
Trước Thuế: 9.772.727 VNĐ
Máy lọc nước công suất lớn Jenpec MIX-70G (70 lít/h)
07h30        GỌI       22h00    0..
27.500.000 VNĐ
Trước Thuế: 25.000.000 VNĐ